Nové kalibrácie

Rozšírili sme služby o nasledujúce kalibrácie:

Akcie

Akcia na meradlá MITUTOYO
Všetky akciové meradlá nájdete v akciovom letáku MITUTOYO.

Akcia na meradlá Kern
Všetky akciové meradlá nájdete v akciovom letáku Kern.

Sme akreditované kalibračné a skúšobné laboratórium Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa STN EN ISO/IEC 17025:2017, ktoré je spôsobilé vykonávať kalibráciu meradiel v obore merania elektrické veličiny, teplota, relatívna vlhkosť, dĺžka, rovinný uhol, drsnosť, moment sily, sila, tvrdosť a hmotnosť.
Slovenská národná akreditačná služba - číslo akreditácie 078/K-024 logo ISO 9001

Naše kalibračné služby

V prípade potreby zabezpečíme kalibráciu u partnerského laboratória. Vašu zákazku tak nemusíte rozdeľovať, všetko zariadite na jednom mieste.

Služby skúšobného laboratória

logo Mitutoyo logo Kinex logo Kern logo Tesa logo Schut logo Mahr logo Insize

Predaj meradiel

Dodávame všetky typy meradiel pre mechanické, elektrické meranie, teplotu a vlhkosť.

Firmy INSIZE, Mitutoyo, Mahr, Tesa; kalibre všetkých typov.