KALIBRÁCIA MERADIEL - Kontroltech, s.r.o. - kalibrácia a predaj meradiel
KALIBRÁCIA MERADIEL - Kontroltech, s.r.o. - kalibrácia a predaj meradiel

Kalibrácia a predaj meradiel

Kontroltech, s.r.o.
akreditované kalibračné laboratórium

Kalibračné služby

Akreditované stredisko kalibračných služieb podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005 ponúka kalibráciu pracovných meradiel(neurčených)v zmysle platnej legislatívy o metrológii v nasledujúcich oboroch merania:


Dĺžka

 • kalibrácia koncových mierok v rozsahu 0,5-500mm nadväznosťou na referenčné etalóny 3. a 4.rádu
 • kalibrácia posuvných meradiel všetkých druhov
 • kalibrácia mikrometrov všetkých druhov
 • kalibrácia dvojdotykových a trojdotykových dutinomerov
 • kalibrácia mikrometrických odpichov pevných a skladacích
 • kalibrácia medzných hladkých valčekových a strmeňových kalibrov, kontrolných krúžkov a kontrolných mierok k strmeňovým mikrometrom
 • kalibrácia závitových kalibrov pre vonkajší a vnútorný závit
 • kalibrácia passametrov a mikropassametrov
 • kalibrácia meracích drôtikov na kontrolu závitov
 • kalibrácia kontrolných valčekov a lístkových škáromerov
 • kalibrácia pevných oceľových plochých čiarkových meradiel, oceľových stáčacích metrov a pásiem
 • kalibrácia číselníkových odchýlkomerov všetkých druhov s delením 0,001 a 0,01mm
 • kalibrácia závitových a polomerových šablón
 • kalibrácia etalónov drsnosti a porovnávacích vzoriek drsnosti k dotykovým profilometrom - drsnomerom
 • kalibrácia optických mikroskopov, profilprojektorov a drsnomerov

Rovinný uhol

 • kalibrácia mechanických a optických uhlomerov
 • kalibrácia uholníkov plochých a valcových
 • kalibrácia sínusových pravítiek
 • kalibrácia nožových pravítiek a ďalších meradiel rovinného uhla

Tvrdosť

 • kalibrácia tvrdomerov Rockwell metódami HRA, HRB, HRC, HRT a HRN
 • kalibrácia tvrdomerov Brinell metódou HB
 • kalibrácia tvrdomerných doštičiek HRA, HRB, HRC, HRN a HRT

Drsnosť

 • kalibrácia prenosných drsnomerov
 • kalibrácia stacionárnych drsnomerov u zákazníka
 • kalibrácia etalónov drsnosti
 • kalibrácia porovnávacích mierok drsnosti

Moment sily

 • Kalibrácia momentových kľúčov v rozsahu do 1100 Nm

Rozmerové kontroly

Vykonávame rozmerové kontroly Vašich súčiastok na základe výkresovej dokumentácie.
Disponujeme modernými meracími zariadeniami:
 • 3D CNC súradnicový stroj Mitutoyo
 • konturograf Mitutoyo
 • mikroskop ZEISS so SW
 • profilprojekor s Quadrachekom
 • drsmomery
 • tvrdomery na metódy rockwell a brinell

Ostatné metrologické činnosti

Ponúkame tiež kalibráciu špeciálnych meradiel a meracích zariadení, metrologické posudky a expertízy (posudky na meradlo, posudky na výkresovú dokumentáciu z hľadiska merania), konzultácie (metodiky merania, neistoty merania) a zaškolenie personálu na rôzne prístroje z oblasti merania dĺžky, rovinného uhla a tvrdosti materiálu.


Kontroltech s.r.o. © 2013