KALIBRÁCIA MERADIEL - Kontroltech, s.r.o. - kalibrácia a predaj meradiel
KALIBRÁCIA MERADIEL - Kontroltech, s.r.o. - kalibrácia a predaj meradiel

Kalibrácia a predaj meradiel

Kontroltech, s.r.o.
akreditované kalibračné laboratórium

Objednávka č. 20200918-001

Dodávateľ

Názov Kontroltech, s.r.o.
Adresa areál ZTS č. 924
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 36 335 479
IČ DPH SK2021820119
DIČ 2021820119
Bankové spojenie VÚB, a.s., Dubnica nad Váhom
č.ú.: 1823100656/0200
Tel./Fax +421 42 448-7063
+421 42 448-3244
Mobil +421 905 571 959
E-mail
Orig. č. 20200918-001

Odberateľ(Všetky horeuvedené polia sú povinné.)
# Názov položky Sk/ks EUR/ks Počet ks Spolu bez DPH
Objednávka je prázdna.

Kontroltech s.r.o. © 2013